Oferta

Oferujemy swoje usługi w formie:

  1. Bezpośredniej ochrony fizycznej
    • stałej lub doraźnej,
  2. Stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
    elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Usługi te wykonujemy między innymi poprzez fizyczną obecność pracowników ochrony na chronionym terenie. Do ich podstawowych zadań należy przede wszystkim prewencja , ale też ochrona życia i zdrowia osób przebywających na obiekcie, jak również czynne przeciwdziałanie aktom kradzieży , zniszczenia, uszkodzenia mienia oraz zakłócenia właściwego funkcjonowania chronionego obiektu.

Należyte wykonanie tych zadań możemy zagwarantować poprzez stały, niezmienny zespół osób dozorujących , oraz przez system kontroli pracowników ochrony.

Na życzenie klienta montujemy na chronionym obiekcie elektroniczny system kontroli obchodów lub czasu pracy pracowników ochrony. Używany przez nas system umożliwia analizę zapisanych informacji w rejestratorze bez konieczności używania komputera czy drukarki.

Pracownicy nasi wyposażeni są w odpowiednie środki przymusu bezpośredniego oraz w łączność radio-telefoniczną.

Utrzymanie czystości

Zajmujemy się utrzymaniem czystości w obiektach biurowych, przemysłowych i medycznych.

więcej informacji...

Ochrona fizyczna

Świadczmy usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

więcej informacji...

Biuro rachunkowe

Świadczymy usługi obsługi księgowej firm oraz klientów indywidualnych.

więcej informacji...

Szczegóły ...