OCHRONA FIZYCZNA

Po przeprowadzeniu analizy rynku właściciele Spółki Jawnej "Ład - Komplex" podjęli decyzję o rozszerzeniu działalności wprowadzając do oferty usługę ochrony osób i mienia.

Od 2003 roku działając w oparciu o koncesję na świadczeniu usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie firma nasza świadczy wyżej wymienione usługi zatrudniając pracowników posiadających stosowne wyszkolenie, oraz licencje pracowników ochrony fizycznej.

Utrzymanie czystości

Zajmujemy się utrzymaniem czystości w obiektach biurowych, przemysłowych i medycznych.

więcej informacji...

Ochrona fizyczna

Świadczmy usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

więcej informacji...

Biuro rachunkowe

Świadczymy usługi obsługi księgowej firm oraz klientów indywidualnych.

więcej informacji...

Szczegóły ...